Prodajni računi


Preden je možno vključiti izmenjavo, je potrebno ustrezno odgovoriti na spodnja vprašanja :

  • ali naj se vsi prodajni dokumenti (računi, dobropisi) izvozijo skupaj ali po skupinah? Primer za dve skupine :
    - skupina 1 : domači / tuji račun + dobropisi za te račune + ročno dobropisi
    - skupina 2 : maloprodajni računi in vračila za maloprodajne račune
  • maloprodajni računi : ali se naj partner v primeru fizične osebe preslika v določenega partnerja (npr. "Končni kupec") z določeno šifro (npr. "1000"),
  • nastavitev ustreznih kontov kontnega plana, ki ga najdete tukaj. Kontni plan ustrezno izpolnite in pošljite na podpora@metakocka.si