Razpoznava artiklov ob uvozu inventurnega lista


Na spodnji sliki je primer inventurnega lista. Identifikacija artikla ob uvozu v MetaKocko ( MK ) se izvaja po naslednjem vrstnem redu :


  1. če obstaja vrednost za "Id", potem se preverja pod Id artikla
  2. če obstaja vrednost za "Šifra artikla", se preverja preko Šifre artikla
  3. če obstaja vrednost za "Bar koda", se preverja preko Bar kode. 

Primer delovanja v dveh robnih primerih :
  • vnesli smo Id in Šifra artikla. V MK NE obstaja artikel s podanim Id, obstaja pa s podano šifro : uvoz ne bo našel artikla, ker preverja pod Id artikla.
"Naziv artikla " in "EM" se ne preverjata in tudi nista obvezna podatka. 

Ob uvozu se tudi preveri ujemanje Bar koda, vendar po naslednjih pravilih :
  • če je v Excel vpisana Bar koda, potem mora nujno artikel v MK imeti enako Bar koda. V nasprotnem primeru pride do napake pri uvozu.
  • če je v Excel vpisana Bar koda, artikel v MK pa nima Bar koda, pride do napake v uvozu.
Dovoljen pa je nasprotni primer : artikel v MK ima Bar koda, vendar v Excel ni vpisana.