V primeru ko ste prejeli predplačilo (avans) od vašega kupca, pa storitve ali blaga ne morete izdobaviti v roku 8 dni potem je potrebno izdati avansni račun.

1. Prodaja - izberite Računi Avansni

Kliknite na povezavo "Avansni"


2. Seznam Računov - Avansni - Izberite dodajanje novega Avansnega Računa

Kliknite na ikono (+) za vnos novega Avansnega računa.


3. Vnos podatkov Račun Avansni - glava zapisa  (kadar je vnešena ponudba)

Vnesite podatke v glavi Avansnega Računa. Obvezna polja so označena z (*)

 

1. Vnesite številko Avansnega Računa (če ni nastavljeno avtomatično štetje)

2. Vnesite datum Računa

3. Izberite Kupca, za katerega izdelujete Avansni Račun 

4. Izberite Ponudbo na katero je vezano predplačilo (avans) 

5. Izberite datum opravljanja storitve

 

Takoj, ko boste izbrali Ponudbo, ki ima povezano plačilo (predhodno mora biti vnešen bančni izpisek in znesek predplačila povezan z Ponudbo) se v glavi Avansnega računa izpiše kakšna je vrednost Ponudbe in koliko je prejetega predplačila za katerega se izdaja Avansni račun.


3.a Vnos podatkov Račun Avansni - glava zapisa  (kadar ni vnešene ponudbe)


Vnesite podatke v glavi Avansnega Računa. Obvezna polja so označena z (*)

 

1. Vnesite številko Avansnega Računa (če nimate nastavljenega avtomatičnega štetja)

2. Vnesite datum Računa

3. Izberite Kupca, ki mu pošiljate Račun 

4. Izberite Bllagajniški prejemek 

5. Izberite datum opravljanja storitve

 

Takoj ko boste izbrali transakcijo se v glavi Avansnega računa izpiše vrednost prejetega predplačila za katerega se izdaja Avansni račun. 4. Postavke Račun Avansni

Vrstice Avansega računa se kreirajo avtomatično glede na vrsto davka če je izbrana ponudba.

Če ste izbrala blagajniško transakcijo, potem popraviti neto in davek, da bo pravilen bruto npr pri transakciji 1000 Eur in 22% ddv se popravi neto na 819.67 Eur in izbere ddv 22%


5. Shranite vnešene podatke Računa Avansni


Shranite Vnos s klikom na "Shrani"; in natisnite račun 


6. Izberite izpis Računa Avansni

V seznamu poročil izberite "Avansni račun Prodaja", v desnem oknu pa Format izpisa PDF in klinkite Gumb "Natisni"

 

1. Odpre se novo okno (Prazno), ki ga ne zaprite dokler se ne zgenerira poročilo.

2. Odprite poročilo in ga natisnite na vašem tiskalniku.