nastavitve-stevilcenje.png

Nastavitve - izberite Številčenje.Vnesite začetne številke vaših dokumentov 

 


 

V MetaKocki lahko za vsako področje / dokument nastavite avtomatsko ali ročno štetje dokumenta oz. zapisa.

 

Avtomatsko štetje nastavite tako, da v zeleno obarvane stolpce: Predpona, Naslednja številka in Zapona vpišete zapis. Če je polje prazno pomeni, da boste dokument številčili ročno.

 

Če uporabe MetaKocke ne pričenjate ob začetku poslovnega leta, ste v prejšnjem programu že izdali nekaj računov, dobavnic, ponudb. V zelene stolpce vpišite začetno številko, od katere se bo štetje nadaljevalo v MetaKocki.

 

Shranite vaš vnos