1. Vklop kosovnic


Pojdite v nastavitvah/vaše podjetjePod Dodatna polja na artiklih obkljukate možnost Kosovnica

2. Prodaja - izberite Artikel

Kliknite na povezavo "Artikli"


Opomba: Opcijo možnosti vnosa kosovnice si vklopite v Nastavitve/ Vaše podjetje "Dodatna polja na artiklih"


3. Seznam Artiklov - izberite dodajanje novega Artikla

Kliknite na ikono (+), ki jo najdete v desnem robu ekrana.


4. Vnos podatkov Artikla

Vnesite podatke v glavi zapisa. Obvezna polja so označena z (*)

 

1. Vnesite šifro artikla

2. Vnesite Naziv artikla (po potrebi tudi dodaten opis v "opis artikla")

3. Izberite Em - enoto mere

4. Označite, da je artikel Prodaja & KompletOpcija: S klikom na "Pripni datoteko" lahko dodate tudi sliko artikla

 

NAMIG: Hitrejši vnos artikla je možen s kopiranjem že obstoječega artikla.


5. Dodajte artikle ( sestavne dele) v kosovnico 

S klikom na "Dodaj kosovnico" izberite artikle, ki sestavljajo prodajni artikel, vpišete tudi količino posameznega artikla v sestavu in nabavno ceno.


Ob prodaji vnešenega sestava se bo avtomatično znižala zaloga artiklov, ki so v kosovnici, ob prevzemu sestava pa se bo ustvarila zaloga sestavnih delov kosovnice

 

6. Shranite vnešene podatke artikla

Shranite Vnos s klikom na Shrani oziroma kombinacijo tipk Ctrl + S7. Izpis kosovnice na ponudbi / računu


Vkolikor bi želeli, da se na izpisu ponudbe/ računa izpišejo tudi artikli, ki so v kosovnici pri izpisu izberete kot je prikazano spodaj


in na dokumentu bodo artikli, ki so vsebovani v sestavu tudi izpisani.Opcija - urejanje cen


Artiklu lahko dodate tudi cene na cenikih kot prikazano spodaj

Opcijo si vključite v Nastavitve/ Vaše podjetje - "Urejanje cen cenika na artiklu" 
Določanje nabavnih cen artiklov v kosovnici


Ob vnosu kosovnice smo določili nabavno ceno artiklov. Npr. (10 EUR za artikel 1 in 40 EUR za artikel 2). To ni dejanska nabavna cena artikla, ampak samo razmerje. Dejanska se določi šele s prevzemnico oz. nabavnim računom. 


Primer : prevzeli smo artikel s kosovnico za 100 EUR. V sestavu imamo 4x artikel 1 (vrednost 10 EUR ) in 1x artikel 2 ( vrednost 40 EUR). Ocenjena vrednost sestava je 4 x 10 + 1 x 40 = 80 EUR. Skupno artkli 1 predstavljajo 50% ocenjene nabavne cene, artikel 2 pa ostalih 50%. Ker smo artikel s kosovnico prevzeli po 100 EUR, je 50% 50 EUR in ker imamo 4 artikle 1 bo vsak imel nabavno ceno 50 / 4 = 12,5 EUR. Artikel 2 pa bo imel nabavno ceno 50 EUR. 


Prodajamo lahko sestav ali posamezne artikle. Posamezen artikel lahko tudi ločeno prevzamemo na skladišče in prodamo kot sestav. V tem primeru se vzame dejanska vrednost zaloge posameznih artiklov v sestavu. 


Primer :

  • kupimo 100 kos Artikel 1 po 2 EUR in 25 kos Artikel 2 po 8 EUR
  • prodamo Sestav ( Artikel s kosovnico) za 200 EUR. Le ta bo imel nabavno vrednost 4 x 2 EUR (Artikel 1) + 1 x 8 EUR (Artikel 2) = 16 EUR. RVC je potem 200 - 16 = 184 EUR.