1. Banka - izberite Kompenzacije

Izberite kompenzacije


2. Seznam Kompenzacij - izberite dodajanje nove kompenzacije

Kliknite na ( + ) za vnos novega predloga za kompenzacijo.


3. Vnos podatkov kompenzacije

1. Izberite partnerja s katerim ste dogovorjeni za kompenzacijo ( Partner mora biti označen kot Kupec in Dobavitelj)

Po izboru partnerja se bosta napolnili obe tabeli računov - prejeti in izdani


2. in 3. Izberite katere račune boste pobotali s kompenzacijo.

4. Shranite pripravljen predlog in ga  5. natisnite 


Ko je kompenzacija potrjena dodajte "kljukico" ( 6. ) in shranite. Računi, ki so izbrani bodo označeni kot plačani s kompenzacijo.