Dostop uporabniku lahko omejimo dostop/ delo v MetaKocki na več načinov:

1- izklop dostop do celotnega področja/ modulov ali določenih funkcionalnosti znotraj modula

2- omejitev vidnost dostopa do dokumentov, ki jih kreira določena poslovalnica

3- omejitev vidnosti - samo dokumente, ki jih je sam kreiral1. Izključitev dostopa do določenega modula / funcionalnosti

Kliknite Uporabniki.


V Seznamu uporabnikov kliknite na uporabnika, ki mu želite spremeniti pravice dostopa


V spodnjem delu forme so izrisana drevesa. Levo drevo opredeli dostop do modulov / funkcionalnost v aplikaciji. Srednje drevo omejuje dostop do poročil in desno omeji dostop do grafov.2.) Omejitev dostopa do modula/ funkcionalnosti


Če uporabniku odstranite "kljukico" na nivoju področja - npr ne želite da uporabnik dostopa do Nabave mu odstranite VSE kljukice pri Nabava ( Slika spodaj) 
Uporabnik, ki nima kljukice pri določenem modulu/ funkcionalnosti dostopa do te funkcionalnosti po ponovni prijavi ne bo imel.


3.) Omejitev dostopa/ vpogleda v dokumente, ki so bili izdelani v njegovi poslovalnici (profitnem centru)


Če želite, da uporabnik vidi samo dokumente, ki jih je kreirala njegova poslovalnica/ profitni center potem naredite sledeče korake:


Izberite šifrantiV spustnem seznamu izberite "Profitni center" in jih s Dodaj zapis vnesite. Vnose shranite


Uporabniku v glavi določite kateremu profitnemu centru pripada


in nastavite dostop, da vidi samo podatke profitnega centra


c.) Omejitev dostopa/ vpogleda v dokumente, ki jih je samo izdelal


Če želite, da uporabnik vidi samo dokumente, ki jih je kreiral sam, kliknite na uporabniki 
Izberite uporabnika, ki mu želite omejiti pravice


Določite dostop tako, da je izbrano zgolj "Skrbnik - lastni zapisi"