Za vzpostavitev povezave z MailChimp sistemom za pošiljanje elektronskih sporočil iz MetaKocke je potrebno pridobiti naslednje podatke:

  • URL
  • Uporabniško ime
  • API ključ


Opis postopka v slikah:


Prijavite se v MailChimp uporabniški račun.
URL vsebuje podatek o strežniku, na katerem se vaš MailChimp račun nahaja, zato je le tega potrebno prepisati iz URL naslova vašega računa ali iz zadnjih 4 znakov vašega API ključa.

Strežnik potem ustrezno vstavite v spodnji URL:

https://XXXX.api.mailchimp.com/3.0/


Primer zgoraj: 

https://us11.api.mailchimp.com/3.0/
Dodajanje povezave v MetaKocko