Za popolno integracijo z GLS italy je potrebno pridobiti spodnje podatke. Podatke lahko prepišete z GLS strani - 

https://www.gls-italy.com/index.php?option=com_users&view=profilo_oc&mode=view&lang=en

  • Uporabniško ime = Customer code/Codice Cliente/nome utente (v primeru 804753)
  • Geslo = Password 
  • Skladišče = GLS Depot/Sede GLS (v primeru TS)
  • Pogodba = Codice Contratto


V primeru, da programski vmesnik še ni vključen, morate na GLS javiti, da vam ga vključijo. Na spodnjem naslovu boste našli seznam naslovov glede na skladišča :

ftp://ftp.gls-italy.com/newsletter/test/webmail0415/elenco-sedi.pdf


Primer vmesnika 1:


Primer vmesnika 2:Ročni izvoz naročil, uvoz v GLS Italy


V primeru, da uporabljate ročni izvoz nalepk, je potrebno v GLS Italy nastaviti stolpce po indeksih, kot prikazuje spodnja slika.

Za izpis pod "Note" nalepke lahko uporabite :

  • 15 - številka naročila in mobilna številka
  • 16 - seznam artiklov in količin v obliki "količina1 - šifra artikla1, količina2 - šifra artikla2, itd". Opozorilo : prostor je zelo omejen in če imate več artiklov in dolge šifre, se ne bodo izpisali vsi podatki.
Ročni uvoz št. paketov


Če ste naredili ročni izvoz naročil, želite pa imeti sledenje paketa znotraj Metakocke, aplikacija potrebuje vedeti št. paketa - tracking kodo.

Kode lahko dodate naročilom po naslednjem postopku.


1) Prijavite se v aplikacjo weblabeling.gls-italy.com in naredite izvoz paketov (glej sliko).


2) Izvoz nato uvozite v Metakocko (glej slikov).
Primeri formatov nalepk


Način izvoza tracking številk iz GLS ConnectObvezni podatki

V kolikor ima uporabnik vključeno storitev 31:ECOM, potem mora nujno ob kupcu podatki tudi kontaktni email.