Za popolno integracijo z GLS italy je potrebno pridobiti spodnje podatke. Podatke lahko prepišete z GLS strani - 

https://www.gls-italy.com/index.php?option=com_users&view=profilo_oc&mode=view&lang=en

  • Uporabniško ime = Customer code/Codice Cliente/nome utente (v primeru 804753)
  • Geslo = Password 
  • Skladišče = GLS Depot/Sede GLS. V kolikor vam robo odpremlja Trst, je vrednost "TS". Če je to Gorica, je "GO". 
  • Pogodba = Codice Contratto


V primeru, da programski vmesnik še ni vključen, morate na GLS javiti, da vam ga vključijo. Na spodnjem naslovu boste našli seznam naslovov glede na skladišča :

ftp://ftp.gls-italy.com/newsletter/test/webmail0415/elenco-sedi.pdf


Primer vmesnika 1:


Primer vmesnika 2:Ročni izvoz naročil, uvoz v GLS Italy


V primeru, da uporabljate ročni izvoz nalepk, je potrebno v GLS Italy nastaviti stolpce po indeksih, kot prikazuje spodnja slika.

Za izpis pod "Note" nalepke lahko uporabite :

  • 15 - številka naročila in mobilna številka
  • 16 - seznam artiklov in količin v obliki "količina1 - šifra artikla1, količina2 - šifra artikla2, itd". Opozorilo : prostor je zelo omejen in če imate več artiklov in dolge šifre, se ne bodo izpisali vsi podatki.
Ročni uvoz št. paketov


Če ste naredili ročni izvoz naročil, želite pa imeti sledenje paketa znotraj Metakocke, aplikacija potrebuje vedeti št. paketa - tracking kodo.

Kode lahko dodate naročilom po naslednjem postopku.


1) Prijavite se v aplikacjo weblabeling.gls-italy.com in naredite izvoz paketov (glej sliko).


2) Izvoz nato uvozite v Metakocko (glej slikov).
Primeri formatov nalepk


Način izvoza tracking številk iz GLS ConnectObvezni podatki

V kolikor ima uporabnik vključeno storitev 31:ECOM, potem mora nujno ob kupcu podatki tudi kontaktni email. 


Kako preveriti, ali so se resnično poslali podatki za odkupnino

V primeru tiskanja nalepke preko API-ja, se na nalepki ne izpiše odkupnina (tako na žalost deluje GLS Italy sistem). Ali je bila odkupnina resnično poslana preko API, je mogoče preveriti na spodaj opisan način


  1. Izberite Dodatne nastavitve, Dostavne službe, izberite GLS Italy in potem na vrgu "Zahtevki".
  2. Poiščite zapis za generiranje nalepk. Prenesite poslani zahtevek in prejeti odgovor.
  3. Preverite vsebino zahtevka in odgovora - za odkupnino mora biti vrednost ImportoContrassegno
GLS Italy opombe na nalepkah in telefonska številka

MetaKocka pri tiskanju nalepk preko GLS API pošilja podatke o naročilu in tudi opombe, ki so pozneje vidne na nalepki. Format pošiljanja je "<<spisek artiklov>>, Gsm: <<telefonska številka>>".
V primeru večjega števila artiklov ali daljšega spiska artiklov je možno, da GSM številka ne bo vidna, saj je polje za opombe na GLS nalepki razmeroma majhno. GLS Italija to polje še dodatno omeji na 35 znakov - vse kar je več od tega odrežejo.
Pogosto se zgodi, da GLS Italy na začetek tega polja dodaja tudi svoje oznake in s tem še dodatno krajša vsebino, ki jo MetaKocka pošlje.Dodatni stroški pri dostavi za določene predele


GLS za določene predele zaračuna dodatne stroške pri dostavi. Kateri predeli so to, si lahko ogledate v datoteki: isloMinori