Za izmenjavo preko API so potrebni sledeči podatki:


- uporabniško ime

- geslo

- API token


Slednji se zgenerira v nastavitvah, link do nastavitev: E-Računi API token