[samo eBay]


Prevzeto se iz eBay v MK prenese samo naročila, ki še niso odpremljena (nima shipping podatkov, kot je tracking code). Če želite prenesti tudi naročila, ki so bila že odposlana (npr. zaradi potrebe po izdaji računov za nazaj), si lahko to možnost vključite za čas začetnega prenosa podatkov in jo zatem izključite.