Večkratno pošiljanje istega dokumenta

V tem primeru e-računi javijo napako "Error nr: 1 #system - Editing of document with number: 0001-MK-170013548 not allowed!;"