1. Dodajte spletno trgovino v povezave


Woocommerce - navodilo za integracijo

Shopify - navodilo za integracijo

CS Cart - navodilo za integracija 

Shopamine - navodilo za intergracijo

PrestaShop - navodilo za integracijo

Magento 2.x - navodilo za integracijo

Magento 1.9 -  navodilo za integracijo

Ostale platforme - uporabite API - navodilo za razvijalce2. Sinhronizacija artiklov

Artikli morajo imeti v spletni trgovini SKU kode. Ko je to zagotovljeno kliknite na Sinhronizacija artiklov.

Ko so artikli prenešeni se nastavi prenos naročil. 3. Dodatne nastavitve / Spletne trgovine

Izberite spletne trgovine in kliknite na trgovino, ki ste jo dodali Ko se odpre so prikazane Nastavitve prenosa naročil iz Spletne trgovine v Order Management


Izberite:

- upoštevaj rezervacije

- prenos dodatnih opisov artikla

- prenos dodatnih opisov naročila

- iz kupca dodaj kontaktne podatke v prejemnika

- privzet status ko se naročilo prenese v Order Management


Prenos plačil - Izberete Prilagojeno in kliknite na Preberi plačilne inštrumente.


Ko se postopek branja konča se tipi plačil pokažejo v tableli, kjer jih je potrebno dodatno urediti. 


Kliknete na vrstico in na desni se odprejo dodatne nastavitve :

Statusi izberete "Processing" in "Completed"

PRI  COD - vrsta plačila mora ostati Prazna !!


Nastavite še Vrsto dostave in Potrdite


Nadaljujete z nastavitvami še ostalih plačilnih tipov ( Paypal, Karice,,...) - tu se vrsta plačila izbere ( naročilo se s tem označi kot plačano)


Shranite vnose


4. Prenos že prejetih naročil

Prenesite naročila, ki so v spletni trgovini in jih želite prenesti in obdelati


Nastavitve/ PovezavaNastavite za koliko dni nazaj se prenesejo naročila in klinite na Prenos nakupov


5. OrderManagment uporabniki - Nastavitev Mandrill-a 

( vkolikor pošiljate obvestila o dostavi, račune preko Mandrilla)

Postopek vključitev pošiljanja preko Mandrill


Dodatne nastavitve /  Mandrill email


Preverite v prikazanem requestu ali je podprta država kupca, kjer morata biti nastavljena dogodka za pošiljanje obvestila o dostavi, računov