Negativno stanje ima nasledje vzroke :

  • premik medskladiščnice in prevzema tako, da ima medskladiščnica negativno stanje. To je potrebno rešiti s spodnjim postopkom
  • izvedbe operacije s serijskimi številkami v istem dnevu : prevzem (običajno stornacija računa), medskladiščnica, prodaja. V tem primeru naredimo enako kot v zornjem primeru - spremenimo datum prevzemnice
  • če jim na skladišče dovolimo negativno stanje, potem tudi drugi artikli dobijo negativno stanje. Te je potrebno rešiti ročno. Je posledica dovolitve negativnega stanja na skladišču.


Spodaj je primer, ko se je naprej naredila medskladiščnica in potem prevzem.


Postopki pridobivanja podatkov

1. prodobiš seznam negativne zaloge. Lahko preko seznama skladišča ali direktno na bazi. Zanimajo nas samo artikli, ki imajo serijske številke.

select ss.* from skladisce_stanje ss, artikli_prodaja_nabava apn
where ss.company_id = 966 and ss.kolicina < 0 and apn.id = ss.artikel_prodaja_nabava_id and apn.serial_numbers = true;

2. na skladišču stanje preveriš izvorno medskladiščnico - stolpec stock_source

[{"amount":"-4.0000000000","partner_id":"-1","count_code":"2725","doc_type":"SK_MS","row_id":"96610105175","doc_id":"96610102302"}]


3. Izpišeš kartico v html obliki

https://main.metakocka.si/rest/util/v1/calc_warehouse_for_product?company_id=966&product_code=190198772589 


4. Običajno je potrebno spremeniti datum prevzemnice (nabavni račun pustiš takšen kot je). Na en dan prej, kot je bila medskaldiščnica. Spremembe ustrezno dokumentiramo. 


5. Izvedemo ponovni izračun samo enega artikla.

https://main.metakocka.si/rest/util/v1/calc_warehouse?secret_key=GLEJ_MK_ADMIN&company_id=966&product_id=96609977938


6. Na koncu (zvečer) bi bilo dobro, da se ponovno izračuna skladišče in preveri, če ima še kakšen serijska artikel negativno zalogo.