Graf prikazuje vsa prodajna naročila, ki so bila za izbrano časovno obdobje, za posamezno spletno trgovino  zabeležena v MetaKocki.Pri izbiri časovnega obdobja nastavite začetni datum, izberete prikaz po dnevih, tednih, mesecih letu ali izberete časovni okvir prikaza od do.  Pri izboru št. korakov izberete za koliko dni, tednov, mesecev... naj se izriše graf, glede na izbran začetni datum.


Primer izbora:
Začetni datum 1.6.2021, prikaz po dnevih, št. korakov 7.
Prikaže se graf z začetnim datumom od 1.6.2021, prikaz za vsak dan posebaj, vključenih je 7 dni.