Graf prikazuje prodajo po posameznih artiklih za izbrano časovno obdobje.  Pri prikazu je možna izbira večih filtrov


Graf prikazuje prodajo po posameznih artiklih za izbrano časovno obdobje.  Pri prikazu je možna izbira večih filtrov:

  • izbira države: prikaz prodaje po posamezni državi
  • Plačilna metoda: prikaz prodaje po plačilnih metodah
  • Artikli: izbira artiklov, ki jih lahko med seboj primerjate
  • Spletne trgovine: prikaz prodaje po izbranih spletnih trgovinah
  • Dostavne službe: prikaz prodaje artiklov po dostavnih službah
  • Statusi v MK: prikaz prodaje artiklov in lociranje le teh v trenutnem MetaKocka statusu

Prikaz artiklov je vedno prikaže top 10 prodajnih za obdobje, ki ste ga izbrali. Z iskalnikom artiklov lahko v vaš izbor dodajate artikle ali izbirate prikaz samo določenih artiklov, za katere vas prikaz prodaje zanima. Tako lahko v vsakem trenutku vidite najbolj prodajane artikle ali primerjate prodajo izbranih artiklov.


V Nastavitvah lahko izbirate vrednost artikla, ki naj se v grafu prikazuje. Prikaz tako lahko izbirate med