Sinhronizacija artiklov in naročil z iCenter in Shopify.


Pod dodatnimi nastavitvami je potrebno nastaviti JSON konfiugracijo z sledečimi podatki :


Ključ
Vrednost
Opomba
organisation_id
ID organizacije
Tip: Integer
url
API url
Tip: String
username
API username
Tip: String
password
API password
Tip: String
type
ws
Fiksna vrednost
insert_products
true
Fiksna vrednost
inventory_id
ID zapisa v tabeli skladisce_invetura
Ročno kreirana vrstica v tabeli
pricelist_id
ID cenika v katerega zapiše cene iz iCenter
Tip: Long
warehouse_id_icenter
ID skladišča v iCenter
Tip: Long
method_of_payment_mapper
JSON objekt za mapiranje MK in iCenter šifrantov za način plačila
Key -> mk_sifrant_value
Value -> iCenter_sifrant_code

Example:
"method_of_payment_mapper": {
"PayPal": "20",
"Kartica": "18"
}
order_book
Oznaka knjige za kreiranje naročil
Tip: String
webshop_eshop_sync_id
EShopSyncID spletne trgovine

category_name
Ime kategorije za artikle
Tip: StringRočno se v bazo doda naslednje zapise :


insert into skladisce_inventura
(company_id, user_importer_id, import_date, insert_ts)
value (4072, 407200000001, now(), now());

insert into rule_engine
(id, company_id, doc_type_list, implementation, extra_param, schedule)
values
(407201299067, 4072, 'eshop_sync', 'com.metakocka.MetaKockaMain.server.whSync.WarehouseSyncImpliCenter:execute_iCenter', 'eshop_sync_id={ess_id}', '10 0 * * * ?');Pogoj, da se proži Sync v Shopify :

eshop_sync.eshop_name nastavitev iCenter mora vsebovati "loccitane"