Prodaja (Kupci, Ponudbe, Prodajna naročila, Računi, eRačuni, Maloprodaja)

Vnos Kupca (pravne osebe ali imenovani posamezniki)
1. Prodaja - izberite kupca Za dodajanje Kupca najprej klinite na povezavo "Kupci". 2. Seznam Kupcev - izberite ...
Fri, 25 Jan, 2019 at 1:40 POPOLDAN
Vnos Prodajnega artikla / storitve
1. Prodaja - izberite Artikli Kliknite na povezavo "Artikli". 2. Seznam Artiklov - izberite dodajanje novega Artikla ...
Mon, 1 Mar, 2021 at 12:47 POPOLDAN
Vnos Prodajnega artikla z normativom
1. Prodaja - izberite Artikel Kliknite na povezavo "Artikli" Opomba: Opcijo možnosti vnosa normativa si vklopite v Nastavitve/ Vaše podj...
Mon, 1 Mar, 2021 at 12:57 POPOLDAN
Vnos prodajnega artikla ( kompleta) s kosovnico
1. Vklop kosovnic Pojdite v nastavitvah/vaše podjetje Pod Dodatna polja na artiklih obkljukate možnost Kosovnica 2. Prodaja - iz...
Wed, 20 Mar, 2019 at 2:46 POPOLDAN
Vnos Prodajnega Cenika ( veleprodaja)
1. Prodaja - izberite Cenik Kliknite na povezavo "Ceniki". 2. Seznam Cenikov - Izberite dodajanje novega Cenika ...
Mon, 3 Maj, 2021 at 2:00 POPOLDAN
Vnos Ponudbe
1. Prodaja - izberite Ponudbe Kliknite na povezavo "Ponudbe". 2. Seznam Ponudb - Izberite dodajanje nove Ponu...
Thu, 1 Feb, 2018 at 9:37 DOPOLDAN
Izpis Seznama izdanih računov - za obdobje
1. Prodaja - Poročila Kliknete na "Poročila" 2. Izberete poročilo - Seznam izdanih računov 1. Izberete poročilo Seznam izdanih računo...
Mon, 1 Mar, 2021 at 1:15 POPOLDAN
Vnos Prodajnega Naročila, Izpis in pošiljanje potrditve naročila
1. Izberite Prodajna naročila V Področju prodaje kliknite "Prodajna nar." 2. Seznam Prodajnih naročil - Izberite dodajanje novega naroč...
Mon, 1 Mar, 2021 at 1:23 POPOLDAN
Vnos Avansnega Računa v Prodaji
V primeru ko ste prejeli predplačilo (avans) od vašega kupca, pa storitve ali blaga ne morete izdobaviti v roku 8 dni potem je potrebno izdati avansni rač...
Mon, 6 Feb, 2017 at 2:04 POPOLDAN
Vnos računa v Maloprodaji (davčna blagajna)
1. Računi - Maloprodaja Izberete Računi -  Maloprodajni 2. Dodajte nov račun  (bližnjica Ctrl + M) Izberete (+) za dodajanje novega računa k...
Wed, 25 Apr, 2018 at 3:12 POPOLDAN