Banka (Izpiski, Plačila, Blagajna, Kompenzacije, ePobot)

Blagajna - polog in zaključek blagajne
1. Banka - izberite blagajna Izberite Blagajna 2. Blagajniški dnevnik Za vsak dan, ko je na blagajni zabeleženo plačilo z gotov...
Thu, 1 Feb, 2018 at 3:13 PM
Banka - uvoz bančnega izpiska
Izvoz izpiska iz on-line banke Izpiski - kliknete na "CAMT XML" - to prenese izpisek na vaš računalnik. Zapomnite si lokacijo, saj je to...
Tue, 4 Apr, 2017 at 3:50 PM
Banka - Kreiranje paketa plačilnih nalogov za online banko ( plačila dobaviteljem)
1. Banka - izberite Plačila Izberite "Plačila". Opomba: Če povezave v modulu Bankane vidite preverite v Nastavitve/ Vaše p...
Sun, 4 Dec, 2016 at 8:17 PM
Ročno zapiranje računa - kompenzacija
Zapiranje računov, ki so del kompenzacije ( npr verižna kompenzacija) Račune zapiramo tako, da za vrsto plačila nastavimo kompenzacijo. Najprej je potre...
Wed, 29 Mar, 2017 at 4:55 PM
Vnos kompenzacije - priprava kompenzacijskega predloga
1. Banka - izberite Kompenzacije Izberite kompenzacije 2. Seznam Kompenzacij - izberite dodajanje nove kompenzacije Kliknite na ( +...
Wed, 29 Mar, 2017 at 4:42 PM
Blagajna - vnos menjalnine
Menjalnino vnesete na prvi blagajniški dnevnik, na katerega ste položili menjalnino. Številka se bo avtomatično prenašala naprej na naslednje blagajniške dn...
Fri, 16 Feb, 2018 at 1:48 PM