Dodatne funkcionalnosti

Branje teže z artiklov z barkodo tipa EAN 13
Primer barkode - 2802526002661 1) Uporabnik mora vnesti na artikle prvih 7 številk (2802526) 2) Nekdo mu mora vklopiti funkcionslnost barcode_info
Fri, 15 Sep, 2017 at 1:14 PM
Pošiljanje opominov preko Mandrill sistema
Za pravilno delovanje pošiljanja opominov je potrebno nastaviti sledeče: 1. Krekirati nov Mandrill račun, vkolikor ga še nimate 2. V Mandrill računu do...
Wed, 15 Nov, 2017 at 11:22 AM
Izmenjava preko E-Računi API
Za izmenjavo preko API so potrebni sledeči podatki: - uporabniško ime - geslo - API token Slednji se zgenerira v nastavitvah, link do nastavitev: ...
Wed, 21 Mar, 2018 at 10:53 AM