Ako uređujete povrate/reklamacije/zamjene preko obrasca za povrate, sada Vaše stranke mogu dodati i video koji će Vam se prikazati u aplikaciji za uređivanje zahtjeva.Za pregled i uređivanje zahtjeva uđite u aplikaciju.Odaberite zahtjev i preuzmite video uradak na Vaše računalo.