Ročno beleženje plačil

Poiščite račun oziroma ponudbo, prodajno naročilo, ki je vam ga je plačal kupec in ga odprite.

Kliknite na ikono Eur in odpre se ustrezen dialog.


Izberete ustrezen tip plačila

1. Izberete tip plačilo, vrsto plačila in datum, ko ste prejeli plačilo ( ali izvedli plačilo za nabavne račune)

2. Popravite znesek plačila v primeru, da se razlikuje od dolga

3. Kliknite Dodaj

4. Shranite vnos


Lahko pa plačila poknjižite s pomočjo uvoza Bančnega Izpiska