Ob vračilu blaga mora blago dobiti ustrezno nabavno ceno, ki se določi na naslednji način :


1. Blagovni dobropis


Nabavna cena se prebere iz nabavne cene artikla, ki je bil prodan s prodajnim računom, ki je povezan z dobropisom


Primer :

1.) Nabavimo artikel A1 po 10 EUR

2.) Prodamo ga z računom R1 po ceni 20 EUR

3.) Izdelamo blagovni dobropis D1 za račun R1.

4.) Vrnjeni artikel na zalogo preko dobropisa D1 bo sedaj imel vrednost zaloge 10 EUR


2. Ročni dobropis


Ob kreiranju dobropisa se izdela tudi ustrezna prevzemnica. Običajno ima oznako oblike "4104 (Dobropis 1-MK-33)" - številka prevzemnica in v oklepaju številka ročnega dobropisa. 


S pomočjo številke ročnega dobropisa jo poiščemo in na njej uredimo nabavne cene.