Prodajni računi

Za prodajne račune je mogoče določiti naslednje konte :


terjatev_do_kupca_domaci

terjatev_do_kupca_tujina

terjatev_do_kupca_tretji_svet

terjatev_do_kupca_maloprodajni

izhodni_ddv_davcni_zavezanci_nizja

izhodni_ddv_davcni_zavezanci_visja

izhodni_koncni_potrosniki_nizja

izhodni_koncni_potrosniki_visja

prihodki_proizvodi_in_storitve_doma_nizja

prihodki_proizvodi_in_storitve_doma_visja

prihodki_proizvodi_in_storitve_eu

prihodki_proizvodi_in_storitve_tretji_svet

prihodki_blago_doma_nizja

prihodki_blago_doma_visja

prihodki_blago_eu

prihodki_blago_tretji_svet


Ko vam podatke sporočijo iz računovodstvo, jih pošljite na podpora@metakocka.si in izmenjavo bomo nastavili skladno s predpisanimi konti. 


Nabavni računi

Pri nabavnih računih je mogoče izvoziti samo glavo računov in konte obveznost_do_dobavitelja. Vzrok : za nabavne račune je običajno v uporabi dosti bolj razgrajen kontni plan. V MetaKocki ni mogoče zabeležiti vseh potrebnih dogodkov, zato tudi ni mogoče narediti zanesljive preslikave. Vendar ima le tak izvoz še vedno nekaj prednosti :

  • če v MK uporabnik vpisuje nabavne račune in zraven prilagaja še skenirane dokumente, lahko preko izmenjave podatkov pošlje svoje podatke računovodstvu. Tako mu ni potrebno pošiljati dokumentov, saj so skenirani dokumenti priloženi generirani datoteki,
  • določeni računovodski programi vodijo partnerje preko šifre partnerja. Če imate v MK nastavljeno avtomatično šifriranje partnerjev, potem ni potrebno usklajevati šifre partnerjev v računovodske programu in MK. Ker se vsaka nova šifra odpre v MK in prenese v računovodski program,
  • vsi podatki iz glave računa in znesek računa se vseeno prenesejo avtomatično v računovodski program.


Za nabavne račune je mogoče določiti naslednje konte :

obveznost_do_dobavitelja_domaci

obveznost_do_dobaviteja_tujina

obveznost_do_dobavitelja_tretji_svet