V primeru večjega števila računov lahko pri prenosu v računovodski program in kasnejšemu prenosu v glavno knjigo pride do odstopanja v višini davka za nekaj centov.


Primer je bolj pogost, če se veliko artiklov proda po enaki ceni. 

Vzrok težave je v načinu prenosa podatkov, saj se vsak račun prenese kot svoj račun, kjer so vse številke (neto, davki, bruto cene) zaokrožene na 2 decimalne vejice. V primeru velikega števila računov tako pride do seštevanja napake in posledično do odstopanja. 


Primeru za prikaz nastanka težave.

  • Podjetje je izdalo 100 računov v bruto znesku 20 EUR za artikel z davkom 22%. 
  • Za en račun je bruto znesek 20 EUR, neto 16,39 EUR in davek 3,61 EUR. 
Za 100 računov bi morali biti končni zneski : 

Bruto 2000,00 EUR, 

Neto 1639,34 EUR in 

Davek 360,66 EUR. 


Če sedaj seštejmo neto in davek dobimo vrednost bruto zneska brez odstopanj.


Če pa bi račune uvozili v računovodki program (ali pa 100 računov ročno vnesemo vnesemo v računovodki program), bomo dobili bruto znesek 2000,00 EUR, neto 1639,00 EUR in davek 361,00 EUR. Kot lahko vidimo na zgornje številke, pride do odstopanja v neto znesku in davku.


Težava na žalost trenutno ni rešljiva, ker morajo biti podatki v izmenjavi enaki, kot so izpisani v fizičnem računu (zaokroženi na 2 decimalke). Edina rešitev je ročen popravek številk v računovodskem programu.