Nastavitve Uporabniki

Izberite Uporabnike


Izberite ali dodajte novega uporabnika

Kliknite na (+) če želite dodati novega uporabnika ali pa kliknite na obstoječega uporabnika za urejanje podatkov.

 

Izberite Kupca, blagajno, skladišče, cenik za hitro izdajo računa

OPOMBA: Pred nastavitvijo uporabnika za maloprodajo morate nastaviti davčno blagajno.


Izberite:

1 Skladišče iz katerega se bo odpisovala zaloga prodanega blaga,

2 Izberite maloprodajnega kupca, ki je privzeto izbran na računu, 

3. Blagajno na kateri se beleži prodaja uporabnika

4. Izberite poslovno enoto, ki ji pripada uporabnik

5. Vnesite osebno davčno številko uporabnika 


Določite pristojnosti v skladu z delovnimi obveznostmi uporabnika 


Uporabniku dodajte "kljukice" tako, da bo v skladu s svojimi delovnimi obveznostmi imel dostop do funkcionalnosti, ki jih potrebuje.

Če "kljukice" na določenem področju nima velja da do tega področja nima dostopa.Shranite vnešene podatke

Shranite Vnos s klikom na "Shrani"; v primeru, da želite vnos prekiniti pa klinite na "Prekini"