Na artiklu je mogoče izdelati normativ, ki določa kateri material so predvideni za porabo pri izdelavo ( delovnem nalogu). 


Ob izbiri artikla, ki ima normativ, se dodajo v planiran material in delo vsi artikli iz normativa.


Ko je dodana količina planiranega artikla za izdelavo lahko vnesemo tudi realizano (izdelano) količino. V primeru, da pod material in delo še ni dodane nobene porabe oz realizacije, se bo ob zaključku pod artikle materiala in dela avtomatično dodala poraba z ustreznim razmerjem.