Vedno dodaj šifro valuto [always_sifra_valute]

Podpora za programe : Vasco


Prevzeto se šifra valute doda samo v primeru, da je račun v tuji valuti. Nastavitev omogoča, da se izpis doda za vse račune. 


Samo določene države / Izključi določene države [limit_receiver_partner_country_list, limit_receiver_partner_not_country_list]

Podpora za programe : vsi


Omejitev računov, ki so izdani samo za določeno državo / niso izdani v določeni državi. Država računa se določi po naslednjem vrstnem redu :

  • država prejemnika
  • država kupca
  • še vedno ni države - država MetaKocka podjetja