Za vzpostavitev izmenjave podatkov s spletno trgovino Big Bang, je potrebno urediti artikle in pripraviti ustrezen prodajni cenik za Big Bang. (vnos artikla)1.  Vklop integracije 


Funkcijo je najprej potrebno vključiti.


Izberete Nastavitve - Vaše podjetje

Pri "cenik - Izmenjava" obkljukate Big Bang.
Shranite nastavitve. 2. Vnos in nastavitve cenika


Ustvarite nov cenik ali uredite že obstoječi cenik, kjer boste imeli na voljo tip izmenjave Big Bang.
Odprete ustvarjen cenik za Big Bang, obkljukate in shranite cenik.
3. Dodajanje povezave Big Bang


Potrebno je dodati povezavo Big Bang.Izberete Nastavitvah - PovezaveIzberite tip povezave in kliknite Dodajte.

Izberite skladišče iz katerega se bo brala zaloga za kreiranje podatkov, 

prav tako tudi izberite cenik, ki ste ga ustvarili za Big Bang za izmenjavo in shranite nastavitve.
Kliknite na test povezave, v kolikor ne bo nobenih napak se vam bo generirala URL povezava za izmenjavo, katero posredujete Big Bang


V primeru napak pri generiranju podatkov, boste na vaš elektronski predal prejeli sporočilo z opisom napak.
4. Minimalne zahteve za izmenjavo


Da bi zadostili minimalnim zahtevam za izmenjavo z Big Bang, je potrebno nastaviti sledeče:


1. Artiklom se morajo nastaviti kategorije ( Vnos kategorij )
GXCEV2RywQVv4yI7XcR7BGyv5YViHUAYVQ.png
        


 2. Na artiklu se vpiše blagovna znamka. To lahko opravite ročno ali preko uvoza artiklov ( Uvoz podatkov ).

3. Na ceniku nastavite Izmenjava: Big Bang.        

V Ceniku Big Bang je potrebno še4. Vpisati ceno v polje Cena.

5. Vpisati DDV.

6. Določite ceno PPC in izberite PPC DDV.


Ko vse uredite je integracija z Big Bang in Metakocko ustvarjena.