Intrastat je prilagojen za spletne trgovine, ki prodajajo končnim uporabnikom na Hrvaško in morajo poročati Intrastat. 


Več informacij o delovanju intrastat v MetaKocka : https://metakocka.freshdesk.com/solution/articles/3000052875-intrastat-/sl


Več informacij o Hrvaškem Intrastat : https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm


Izrazi :

 • Primitak - iz stališča MK in SLO podjetja je to prodaja


Način poročanja

 1. Enako kot za SLO intrastat pripravite in preverite ustrezne podatke. Celotni postopek - https://metakocka.freshdesk.com/solution/articles/3000052875-intrastat-/sl
 2. Pomembno je, da za državo izberete Hrvaška (glej spodnjo sliko)
 3. Enako kot za SLO natisnete poročilo v XML obliki in ga oddate v Intrastat aplikaciji. 


Predpostavke

 • podjetje že ima ločeno hrvaško davčno številko in le ta se izpiše "PSININumber",
 • naslov podjetja se upošteva naslov iz Vaše podjetje, ki ima določeno ločeno hrvaško davčno številko

Predhodno določene vrednosti

Določene vrednosti so že določene in jih ni mogoče nastaviti v programu.


Glava

 • FlowOfGoods - "2"
 • PSICountryCode - "HR"
 • ReportType - "I" : Izvorni obrazac


Zapis tarife 

 • DeliveryTerms - ct:DeliveryTermsCode - "DAP"
 • DeliveryTerms - ct::PlaceOfDeliveryCode - "2"
 • NatureOfTransaction - ct:NatureOfTransactionACode - "2"
 • NatureOfTransaction - ct:NatureOfTransactionBCode - "1"
 • TransportMode - "5" 
 • NetWeight - polje "Teža" na artiklih
 • Statistična vrednost je vedno enaka vrednosti računa (neto). 


Zajem vrednosti

1) Izdani računi

- vsi računi (domači, tuji, dobropisi) za podano obdobje, ki imajo državo prejemnika (če obstaja) ali kupca enako Hrvaška

- v primeru dobropisa se vse vrednosti upoštevajo kot negativno stanje


2) Prevzemnice

- vsi prevzemnice za podano obdobje, ki imajo državo prejemnika (če obstaja) ali kupca enako Hrvaška


Nepodprte funkcionalnosti

Določene funkcionalnosti niso podprte :

 • poročanje intrastat naj bi zajemalo samo prodaje iz SLO na HR. Če blago odpremljate iz HR (ker imate tam skladišče), potem le tega ni potrebno poročati. Zaenkrat še ne obstaja možnost, da bi se za izvor uporabili samo dokumenti, kjer je skladišče v SLO. 


Popravek podatkov

 • tam, kjer piše ali je oznaka I (izvirni) se spremeni na N (nadomestni).
 • datum v glavi na tekoči dan


Pregled napak v programu za uvoz datoteke

Uvoz se uspešno izvede, če ni napak v strukturi datoteke. 

V primeru, da uvožena datoteka NE vsebuje napake, bo vsebovala niz "Intrastat datoteka je tehnički i formalno ispravna."