V kolikor uporabljate put_document klic za zapis prodajnih naročil, lahko sedaj vključite možnost, da se preverja edinstvena številka naročila kupca. Funkcionalnost je uporabna v primeru, da vaš zaledni sistem ne izvaja kontrole številke naročila. Edinstvena oznaka naročila pa je uporabna predvsem pri dostavnih službah, ki zahtevajo edinstvenost. 


V primeru, da bo poslani dokument imel podvojeno številko naročila, boste dobili odgovor v naslednji obliki :

 • opr_code_app = 7
 • opr_desc_app = "Documents with some buyer order already exist"
 • duplicate_doc_list - seznam prodajnih naročil, ki imajo enako številko naročila kupca


{
  "opr_code": "6",
  "opr_code_app": "7",
  "opr_time_ms": "40840",
  "opr_desc_app": "Documents with some buyer order already exist",
  "partner": {
    "mk_id": "1600129478"
  },
  "duplicate_doc_list": [
    {
      "count_code": "PP-26754",
      "mk_id": "400000000159"
    }
  ]
}

Vključitev preko dodatnih nastavitev :