Velikokrat se pojavlja vprašanje, ali Intrastat resnično vsebuje prave podatke glede na izdane račune. V tem članku je opisan postopek kako primerjati številke med seboj in kakšne so omejitve.

 
Pri tem se uporabljajo naslednje funkcionalnosti :

  • Intrastat - preveri podatke
  • Intrastat - Pripravi podatke
  • Intrastat - izpis v Excel
  • poročilo Prodaja -> Seznam izdanih računov V2


1. Omejitve

Na žalost Seznam izdanih računov in Intrastat ni mogoče med seboj neposredno primerjati samo po končni neto vrednosti, ker Intrastat vsebuje drugačni nabor podatkov :

  • ne vsebuje storitvene artikle
  • vrednosti so neto
  • ne sme vsebovati negativnih vrednosti. Npr. če ste v obdobju prodali artikel A1 za 100 EUR, prevzeli pa dobropisov za150 EUR, bo imel intrastat vrednost 0 EUR. Kljub temu, da je razlika -50 EUR.
  • podatki za slovenijo vsebujejo prodajo v vse EU države. Seznam izdanih računov pa lahko izpišete za vse države ali samo za določeno. Ne morete izpisati "vse EU države". V tem primeru je najboljša primerjava po posameznih državah.


2. Uporabne povezave


3. Primer primerjava : država Slovaška za mesec 2.2021

Kot primer vzamemo primerjavo podatkov za en mesec - določena država.


3.1 Izpis seznama izdanih računov

Izpišemo podatke glede na označene kriterije


Na koncu poročila je skupni neto znesek računov in dobropisov.


Končna vrednost je 15017.76 - 1442.65 = 13575.11


3.2 Intrastat - preverjanje podatkov

Generiramo intrastat.Po kliku na "Preveri podatke" izpišemo Excel z izvorom podatkov. Pod zavihkom "Artikli" se nahajajo točna pojasnila za posamezni račun, posameznega artikla.Če seštejemo vrednosti pod stolpec "L", se izpiše točno enak znesek (15017.76), kot je na Seznamu izdanih računov.

Vendar se ta znesek še ne bo izpisal na Intrastat, ker vsebuje tudi storitvene artikel. 


Zato preko Excel filtra lahko poiščemo vse artikle, ki niso storitev. Izberemo filter nad stolpec "F" in izberemo možnost "(blank)" / "(prazno)". Tako dobimo na seznamu samo artikle, ki niso storitev.  Seštevek vrednosti artiklov prikazuje vrednost Intrastat. V našem primeru je to 13968.88


3.3 Intrastat - generiranje podatkov

Intrastat sedaj generiramo in izvozimo v Excel.


 Kot vidimo se vrednost poročanja za Intrastat ujema s vrednostjo po posameznih računih iz točke 3.2


Glede na zahteve po poročanju za posamezne države se lahko na podobni način pripravi in preveri intrastat tudi za  :

  • Samo dobropisi
  • Izdani računi (računi - dobropisi)