Osnove

 1. Poroča se fizični tok oz. gibanje blaga med Slovenijo in državami članicami EU:
  • Ki se proda oz. kupi,
  • Ki je poslano/se vrača na predelavo, oplemenitenje,    
  • Brezplačne dobave blaga
 2. Ne poroča se menjave storitev, blaga v tranzitu in blaga s posebne listine, ki jo določi skupnost.
 3. Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.

Vir : http://www.rs-biro.si/splosne-informacije-o-intrastatu/


Uporabna dokumentacija :

Vklop Intrastata


Intrastat vklopite tako, da v Nastavitve vaše podjetje obkljukate Intrastat


Obkljukate Intrastat in shranite spremembe.


Ko sprememba shranite se Metakocka ponovno osveži.

Vklop carinske tarife, države porekla in vpisa teže na artiklih


Prvo je potrebno vklopiti možnost, da lahko dodate carinsko tarifo, državo porekla in težo na artiklu.

To naredite tako, da greste v Nastavitve/Vaše podjetje
Pri Dodatna polja na artiklih obkljukate Carinska tarifa, Država porekla in Teža
shranite spremembeKo spremembe shranite se vam bo Metakocka osvežila.


Vpis Carinskih tarif


Carinske tarife višete tako, da


1. pojdite v Nastavitve/Šifranti

2. pod izbranimi šifranti izberite Carinske tarife

3. kliknite dodaj zapis

4. vpišete Vrednost in opis

5. shranite dodane Carinske tarife
Ročno dodajanje carinske tarife, teže in države porekla na artikel


Na artiklu lahko sedaj dodate Carinsko tarifo, Državo porekla in težoKo določite Carinsko tarifo, Državo porekla in Težo shranite spremembe.


Carinske tarife, težo in državo porekla lahko tudi uvozite. Za navodila kliknite tukaj


Izvoz intrastata


Intrastat izvozite v Nastavitve/IntrastatZa izvoz podatkov kliknete plus (+)

Možni načini izvoza podatkov


Izvor podatkov se določi na podlagi tipa dokumentov :

 • Izdani računi : domači, tuji in dobropisi. Za časovno primerjanje se vedno upošteva datum račun (ne glede na izbiro pod "Vrsta datuma")
 • Prejeti računi : domači, tuji in bremepisi. Za časovno primerjanje se upošteva izbiro pod "Vrsta datuma" - datum računa ali datum prejema računa.
 • Prevzemnice : vse prevzemnice - ročno vnešene, avtomatične glede na račun ali stornacija prodajnega računa.Vnos carinskih tarif

Carinske tarife vnesete pod "Nastavitve" -> "Šifranti" in izberite možnost "Carinske tarife". V prvem stolpcu (Vrednost) je potrebno vnesti številko, drugi stolpec pa je poljubna vrednost (običajno pa se tudi vnese kar številka). Pomen stolpcev :

StolpecTip podatko : Izdani računiTip podatko : Prejeti računiTip podatko : prevzemnice
Neto t.(račun količina * "Teža" na artiklu)(račun količina * "Teža" na artiklu)(prevzemnica količina * "Teža" na artiklu)
Kolračun količinaračun količinaprevzemnica količina
Fak. vr.(račun količina * račun neto cena)(račun količina * račun neto cena)(prevzemnica količina * prevzemnica neto cena)
Star.vr(račun količina * račun neto cena)(račun količina * račun neto cena)(prevzemnica količina * prevzemnica neto cena)


Preverjanje manjkajoče teže

Če težo ne želite sporočiti v intrastat, lahko izključite možnost preverjanja ali imajo artikli vsebovano težo. V tem primeru sicer ne bo preverjanja, vendar se bo morebitna teža vseeno sporočila, če je zapisana pod artiklom v polju "Teža". 


V primeru, da imate težo urejeno samo za nekaj artiklov, vam priporočamo, da jo uredite za vse artikle. 


Preverjanje Taric kod


V primeru napačne Taric kode, vam uvoz Intrastat javi napako spodnje oblike :Številka "Postavka" se ujema s vrstnim redom izpisa podatkov v MK poročilu. Posamezno Taric kodo lahko preverite na spletni strani Statističnega urada.


 1. https://ecarina.carina.gov.si/wps/portal/ecarina/home/dobrodosli/

 2. Povezava "Nomenklatura"    3. Če iskalnik ne vrne zadetkov, potem carinska tarifa ne obstaja in jo je potrebno ustrezno spremeniti.Carinska tarifa predolge dolžine


Če dobite spodnjo napako, ima vnešena carinska tarifa predolgo dolžino.
Napačna Pariteta

Oznaka paritete je določena po INCOTERMS (oznaka interstata) in vrednosti so 3 črkovne oznake. Šifrant je podan v dokumentu https://www.stat.si/dokument/8829/NAVODILA_ZA_PE_2016.pdf.  V kolikor je vrednost napačna, se ob uvozu izpiše spodnja napaka. Za spletne trgovine se običajno uporablja oznaka DAP. Samodejna in ročno določitev vrste posla

Privzeto se Vrsta posla nastavi na vrednost "11 - Neposredni nakup/prodaja". Ta vrednost se samodejno določi na vrednost "21 - Vračilo blaga" v naslednjih primerih :

 • samodejna izdelava dobropisa preko stornacije računa, brisanje Order Management naročila, uvoza naročil za izdelavo dobropisa, itd
 • ročni vnos dobropisa na prodajni strani za novo dodane artikle, ki nimajo ročno določenega vrsta posla. 


Predpogoj je, da ima uporavnik v šifrantu "Vrste posla" vnešeno vrednost "21". 


Le te spremembe veljajo od vključno 13.9.2019 naprej.


Za vsak artikel posebaj je mogoče tudi ročno določiti vrsta posla. Izbira je podprta na naslednjih dokumentih :

 • Prodaja račun domači / tuji / dobropis
 • Nabava račun domači / tuji / bremepis
 • prevzemnica

V primeru, da prevzemnica samodejno nastane na podlagi nabavnega računa, bo le ta imela enake vrednosti za vrsto posla, kot jih ima nabavni račun. Šifrant vrste posla si lahko prenesete iz strani statističnega urada - http://www.stat.si/dokument/5243/VrstaPosla.xls


Upoštevanje sestavov (kosovnice)

V kolikor je artikel sestav, potem se za intrastat poročilo uporabijo njegovi sestavni deli v naslednjih primerih :

 • da je nosilani artikel sestav 
 • da nosilni artikel nima carinska tarife - drugače se upošteva nosilni artikel

Pri tem se številke prilagodije na naslednji način :

 1. količine : količina nosilnega artikla * količina sestavnih delov
 2. vrednost : v kolikor ima en sestavni del zapisano nabavno vrednost, se bo za razdelitev upoštevalo razmerje nabavnih vrednost. V nasprotnem primeru se vrednost enakomerno porazdeli med artikle.


Za primer vzamimo artikel "Master", ki je sestavljen iz artiklov 1x cter1 in 2x cter2. Oba imata navedeno Nabavno ceno  s tem določeno razmerje. Recimo, da sedaj prevzamemo 2x Master artikel po nabavni ceni 100 EUR. Glede na to, da je sestav, se bo v Intrastat upoštevalo naslednje :

Količine :

 • cter1 : 2 (Master količina) * 1= 2
 • cter2 : 2 (Master količina) * 3= 6

Vrednosti na kos :

 • Opomba : skupna vrednost je 1 * 20 + 3 * 5 = 35
 • cter1 : 2 (Master količina) * 100 (Master cena) * (1 * 20) / 35 (faktor nabavne cene) / 1 (cter1 kolicina) = 200 * 20 / 35 = 114.29
 • cter2 : 2 (Master količina) * 100 (Master cena) * (3 * 5) / 35 (faktor nabavne cene) / 3 (cter2 kolicina) = 200 * 15 / 35 / 3 =  28.57


Opozorilo : v kolikor ima en artikel nabavno vrednost, se upošteva razdelitev po nabavnih vrednostih. Če imamo primer, da ima en sestav nabavno vrednost, drugi pa ne, potem ima drugi samodejno vrednost 0 in ne bo upošteval v Intrastat. Zato je v primeru, da vnašate nabavne vrednosti, pomembno, da jim imamo vnešeno vsi artikli. 


V kolikor artikel "Master" ne bi imel vpisane nabavne cene, bi se za razdelitev upoštevala količina sestavnih delov. Izračun (vezan na spodnjo sliko sestava) bi bil potem naslednji :


Količine :

 • cter1 : 2 (Master količina) * 1= 2
 • cter2 : 2 (Master količina) * 3= 6

Vrednosti na kos :

 • cter1 : 2 (Master količina) * 100 (Master cena) * 1/2 (sestav sestavljata 2 artikla) / 1 (cter1 kolicina) = 200 / 2 = 100
 • cter2 : 2 (Master količina) * 100 (Master cena) * 1/2 (sestav sestavljata 2 artikla) / 3 (cter2 kolicina) = 200 /2 / 3 =  33.33


Napaka : 029027 Pri tarifi blaga kolicina v dodatni merski enoti mora biti vnesena.

V kolikor vam sistem javi zgornjo napako, prosim če na podporo pošljete :

* seznam vseh napak (ker je tam vidna zaporedna številka vrstice)

* XML vhodno datoteko


MetaKocka podpora bo preveril pravilno vnosa tarifnih številk in ustrezno vnesla podporo za izpis dodatne merske enote za to carinsko tarifo.

Navodila za Metakocka podpora : glej interni dokument "Intrastat - Urejanje tarifnih številk"


Poročanje preteklih obdobji

Obdobje intrastat poročila se določi na podlagi datuma dokument, vendar za en mesec nazaj. Primer : če je datum dokumenta 10.2.2021, potem bo obdobje poročanja samodejno januar 2021 (1.2021).