Besedilo tekstov, ki se izpišejo na opominih lahko spremenite in sicer v Dodatne nastavitve/ Privzeta besedila 


Kjer izberete v meniju skupina "Opomini" in spodaj kliknete na vrstico besedila, ki ga želite spremeniti.Besedila, ki so privzeta so prikazana na desni in jih  lahko spremenite z vpisom v "Popravek" 


POZOR:  Pri sprememebi bodite previdni, da ne odstranite / izbrišete vrednosti in oklepajev - spodaj primer označeno z rdečo barvo, sicer se vrednosti ne bodo izpisale. 

 

"Prosimo, da poplačate dolg do {0} na naš transakcijski račun številka {1}, sicer bomo primorani dolg izterjati z izvršbo."