Dodatne nastavitve

Navodila za urejanje dodatnih nastavitev

Dodatne nastavitve
V Dodatnih nastavitvah lahko urejate in pregledate prejete / poslane zahtevke Ozadja poročil Privzeta besedila  izpis opominov https://metakocka.fres...
Thu, 8 Apr, 2021 ob 3:41 POPOLDAN
Ozadja poročil - Samodejno določanje ozadja glede na državo / spletno trgovino
Za izbrana naročila je mogoče določiti katera predloga se bo uporabila pri izpisu računa ali ponudbe. Tako lahko določimo za vsako državo svoje ozadje s pre...
Sat, 16 Mar, 2024 ob 9:43 DOPOLDAN
Privzeta besedila - prilagoditev besedila opominov
Besedilo tekstov, ki se izpišejo na opominih lahko spremenite in sicer v Dodatne nastavitve/ Privzeta besedila  Kjer izberete v meniju skupina "Op...
Tue, 20 Apr, 2021 ob 3:39 POPOLDAN
Privzeta besedila - IOP - prilagoditev besedila
Besedilo tekstov, ki se izpišejo na IOP lahko spremenite in sicer v Dodatne nastavitve/ Privzeta besedila  Kjer izberete v meniju skupina "IOP"...
Tue, 12 Mar, 2024 ob 3:19 DOPOLDAN
Spletne trgovine - Prenos dodatnih opisov artikla
Ključ : productExtraDescription WooCommerce V kolikor imate v spletni trgovini možnost izbire dodatnih atributov in le ti podatke zapišejo v metapodatk...
Tue, 20 Jun, 2023 ob 9:07 DOPOLDAN
Spletne trgovine - Prenos dodatnih opisov naročila
V primeru, da ima naročilo podano dodatni opis, se le ta lahko prenese v dodatni opis MK dokumenta.
Tue, 22 Maj, 2018 ob 10:19 DOPOLDAN
Spletne trgovine - omejitev naročil na obstoječe artikle
V kolikor izvajate odpremo za potrebe t.i. drop shipping (zunanja spletna trgovina prodaja vaše izdelke, vi pa izvajate samo odpremo), lahko omejite prenos ...
Tue, 12 Mar, 2024 ob 2:30 DOPOLDAN
Spletne trgovine - datum dokumenta enak datum prenosa
Ko se naročilo prenese iz spletne trgovine v MK, se datum MK dokumenta nastavi na datum kreiranja naročila. V primeru sprotnega prenosa naročil ali enodnevn...
Thu, 14 Jun, 2018 ob 1:04 POPOLDAN
Spletne trgovine - Združi podatke iz naslovov kot en naslov
Večina spletnih trgovin ima možnost, da so podatki o naslovu zapisani v več poljih (npr. address_1, address_2, itd). Privzeto MetaKocka le te podatke združi...
Wed, 22 Apr, 2020 ob 3:09 POPOLDAN
Spletne trgovine - Iz kupca dodaj kontaktne podatke v prejemnika
Ko v spletni trgovini oddamo podatke za naročilo, se le ti običajno zapišejo kot Kupec podatke. Naročila imajo tudi podatke Prejemnik, ki pa ni vedno zapisa...
Tue, 11 Dec, 2018 ob 4:18 POPOLDAN