Za izbrana naročila je mogoče določiti katera predloga se bo uporabila pri izpisu računa ali ponudbe. Tako lahko določimo za vsako državo svoje ozadje s prevedenimi in prilagojenimi podatki podjetja, logotipi, itd. Predhodno je potrebno pripraviti različna ozadja, kot je opisano v navodilih Dodajanje ozadja za izhodne dokumente.


Koraki za dodajanje novega ozadja :

  1. Izberite "Ozadja poročil",
  2. Kliknite na "Novi zapis",
  3. Pod "Poročila" izberete različna poročila, pri katerih naj se upošteva izbrano ozadje. Običajno Domači in Tuji račun, ponudba, Dobropis in Prodajno naročilo.
  4. Pod "Državo kupca" omejite na državo. Če želite, da se ozadje prilagaja spletni trgovini pustite državo prazno in izberite posamezno trgovino.
  5. Pod "Ozadje" izberete enega od obstoječih ozadij, ki ste jih predhodno dodali v MetaKocka,
  6. Shranite. 


Po končanem postopku obvezno preverite pravilnost določitve ozadja. To naredite najlažje tako, da dokument (npr. račun) za določeno državo ponovno natisnete.