Za odabrane narudžbe je moguće odrediti koji predložak će se koristiti prilikom ispisa računa ili ponude. Na taj način možemo za svaku državu odrediti svoju pozadinu s prevedenim i prilagođenim podacima firme, logotipima, itd. Prethodno je potrebno pripremiti različite pozadine, kao što je opisano u uputama Dodavanja pozadine za izlazne dokumente.


Koraci za dodavanje nove pozadine:

  1. Odaberite "Pozadine izvješća",
  2. Kliknite na "Novi zapis",
  3. Za "Izvještaje" odaberite različite izvještaje za koje treba da se uzima u obzir odabrana pozadina. Obično Domaći i Strani račun, ponuda, Odobrenje i Prodajna narudžba. 
  4. Za "Zemlju kupca" ograničite na zemlju. Ako želite, da se pozadina prilagođava online trgovini ostavite polje prazno i odaberite pojedinačnu trgovinu.
  5. Za "Pozadinu" odaberite jednu od postojećih pozadina, koju ste prethodno dodali u MetaKocku,
  6. Spremite. 


Nakon završenog postupka obavezno provjerite pravilnost određivanja pozadine. To ćete najlakše uraditi tako što ćete dokument (npr. račun) za određenu državu ponovno isprintati.