1. Prodaja - izberite Artikel

Kliknite na povezavo "Artikli"


Opomba: Opcijo možnosti vnosa normativa si vklopite v Nastavitve/ Vaše podjetje "Dodatna polja na artiklih"


2. Seznam Artiklov - izberite dodajanje novega Artikla

Kliknite na ikono (+), ki jo najdete v desnem robu ekrana.


3. Vnos podatkov Artikla


Vnesite podatke v glavi zapisa. Obvezna polja so označena z (*)

 

1. Vnesite id in šifro artikla 

2. Vnesite Naziv artikla (po potrebi tudi dodaten opis v "opis artikla")

3. Izberite Em - enoto mere 

4. S klikom na "Pripni datoteko" lahko dodate tudi sliko artikla, navodila za uporabo artikla...

 

NAMIG: Hitrejši vnos artikla je možen s kopiranjem (ikona v desnem robu). 


3. Dodajte material in delo v normativ


S klikom na "Dodaj normativ" izberite artikle (material in delo), ki se na delovni nalog dodajo kot planirani artikli / delo za izdelavo prodajnega artikla.

Vnesite normativno količino in pri materialu izberite tudi skladišče iz katerega se planira odpis zaloge ob vnosu porabe.


Normativ bo avtomatično napolnil planirano količino materiala in dela ob dodajanju na delovne naloge s planiranjem.

 

4. Shranite vnešene podatke artikla


Shranite Vnos s klikom na Shrani oziroma kombinacijo tipk Ctrl + S


Opcija - urejanje cen


Artiklu lahko dodate tudi cene na cenikih kot prikazano spodaj

Opcijo si vključite v Nastavitve/ Vaše podjetje - "Urejanje cen cenika na artiklu"