Zapiranje računov, ki so del kompenzacije ( npr verižna kompenzacija)


1. Račune zapiramo tako, da za vrsto plačila nastavimo kompenzacijo. Najprej je potrebno dodati novi plačilni inštrument v šifrant plačilnih inštrumentov in izvesti odjava / prijava.2. Zatem lahko na računu zabeležimo plačilo na spodnji način. (navodila za vnos plačila - označiti, da je račun plačan)