Vkolikor že imate pripravljene predloge z dinamično vsebino, bo le te, za pravilno delovanje v Mandrill potrebno popraviti in sicer tako kot prikazuje spodnja slika. Spodnja slika prikazuje, kako odprete HTML urejevalnik predloge.Uporaba obstoječih MailChimp predlog v Mandrill-u


MailChimp ponuja možnost, da obstoječe MailChimp predloge uporabite tudi za pošiljanje preko Mandrilla. 


Prenos v Mandrill je enostaven in sicer prenos opravite tako kot prikazuje spodnja slika. MailChimp predlogo potem popravite v vašem Mandrill računu po zgornjem postopku.
Seznam podprtih polj in njihov pomen

Ime poljaPomenVir podatka
customer_name
Ime in priimek kupca
Naročilo - ime in priimek kupca
customer_street
Ulica
Naročilo - ulica kupca
customer_postal_code
Poštna št.
Naročilo - poštna številka
customer_post
Pošta
Naročilo - pošta
customer_provincePokrajina
Naročilo - pokrajina
customer_country
Država
Naročilo - država
customer_email
Email kupca
Naročilo - kontakt kupca
order_id
Id. naročila
Naročilo - naročilo kupca
store_url
URL trgovine
Naročilo - trgovina
store_email
Email trgovine
MK nastavitev iz katerega emaila se sporočila pošiljajo
continue_to_checkout_url
PayPal URL
Naročilo - se generira glede na podatke v naročilu (ime, priimek, znesek,...)
payment_amount
Plačano
Naročilo - znesek za plačilo
thank_you_after_shipment_email_sent_at
Datum odposlanega paketa
Naročilo - datum odpreme
delivery_estimate_date
Predviden datum dostave (št. delovnih dni)
Nastavitve - iz posamezne dostavne službe
order_amount
Skupaj za plačilo
Naročilo - znesek naročila
order_items_summary
Podrobnosti nakupa
Naročilo - seznam artiklov + poštnina
order_items_summary_sms
Podrobnosti nakupa (Za SMS)
Naročilo - seznam artiklov + cena skupaj
gls_phone_contact
GLS tel. št.
Nastavitve - kontaktna številka dostavne službe
gls_parcel_tracking_number
GLS tracking št.
Račun - generirana tracking številka
gls_parcel_track_and_trace_url
GLS tracking URL
Generiran URL glede na dostavno službo in tracking številko
order_payment_method
Način plačila
Naročilo - način plačila
order_reference_number
Sklic
Generiran sklic glede na nastavitve MK
current_year
Trenutno leto

tracking_url
URL za sledenje naročila
Definiran v izvozu za dostavne službe (https://metakocka.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000095216?lang=sl)
tracking_url_short
Krajši URL za sledenje naročila
Samo za SMS
url_short({ime_variable})
Krajši URL za dinamično vrednost v meta podatkih naročila
{ime_variable} = ključ, v meta podatkih naročila

Primer: url_short(upsales_url_address)
delivery_service_phone_number
Tel. št. dostavne službe
Definiran v izvozu za dostavne službe (https://metakocka.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000095216?lang=sl)
order_items_out_of_stock_summary
Podrobnosti o artiklih, ki niso na zalogi

parcel_phone_contact
Tel. št. dostavne službe

parcel_tracking_number
Številka za sledenje paketa

parcel_track_and_trace_url
Povezava za sledenje paketa

last_delivery_service_event_place
Kraj zadnjega dogodka dostavne službe

dropoff_nameNaziv paketomata
Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK
dropoff_address
Naslov paketomata
Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK
dropoff_city_nameKraj paketomata
Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK
dropoff_zip_codePošta št. paketomata
Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK
dropoff_phone_number
Tel. št. paketomata
Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK
shipped_date_expected_seller
Predviden čas dostave

invoice_link Povezava do računa