Ključ : productExtraDescription


WooCommerce

V kolikor imate v spletni trgovini možnost izbire dodatnih atributov in le ti podatke zapišejo v metapodatke v WooCommerce, se lahko le ti prenesejo v dodatni opis artikla v MetaKocka.Shopify

Pri Shopify trgovini se v opis artikla prenese polje 'body_html'. Informacija se prenaša le pri sinhronizaciji artiklov.