Za vzpostavitev povezave z Magento 1.9 spletno trgovino preko SOAP vmesnika je potrebno iz trgovine pridobiti naslednje podatke:

 • Spletni naslov trgovine
 • SOAP User Name / Uporabniško ime SOAP
 • SOAP API Key / SOAP ključ


Povezovanje poteka v dveh sklopih – nastavljanje na spletni trgovini Magento 1.9 ter nastavljanje v nastavitvah povezave v MetaKocki.


1. Nastavitve povezave v Magento 1.9


 1. Kot administrator se prijavimo v spletno trgovino 
 2. Gremo v System -> Configuration in na levem meniju izberemo Services -> Magento Core API. Pomembno je, da opcijo »WS-I Compliance« nastavimo na »Yes«. Nastavitve shranimo. 
 3. Naslednji korak je dodajanje SOAP Role. Gremo v System -> Web Services -> SOAP/XML/RPC – Roles kjer izberemo »Add New Role«. Odpre se nam stran, kjer vpišemo »Role Name« ter geslo trenutno prijavljenega administratorja. 
 4. Ko se nova rola uspešno shrani na levi strani izberemo »Role Resources«, kjer na spustnem meniju izberemo opcijo »All«. Nastavitve shranimo. 
 5. Naslednji korak je ta, dodamo SOAP uporabnika. Odpremo System -> Web services -> SOAP/XML/RPC – Users kjer izberemo gumb »Add New User«. Na podstrani, ki se nam odpre ustrezno izpolnimo vsa polja: pomembno za našo povezavo je »User Name« in »API Key«. 
 6. Ko uporabnika shranimo iz levega menija odpremo še tab »User Role«, kjer izberemo prej povezano »Rolo«, preko katere bo komunicirala MetaKocka 
 7. Nastavitve shranimo
 8. SOAP »User Name« in »API Key«, ki smo ju nastavili pri ustvarjanju novega SOAP Uporabnika nato vpišemo v ustrezna polja v MetaKocki pod nastavitvami nove Magento 1.9 SOAP povezave.2. Nastavitev povezave v MetaKocki


 1. V MetaKocki odpremo Povezave, iz spustnega menija izberemo Magento 1.9 SOAP in nato kliknemo Dodaj.
 2. Odpremo nastavitve povezave in vnesemo ustrezne vrednosti. "Store ID" je obvezni parameter in se nanaša na želeno "podtrgovino" znotraj vašega Magenta. V primeru, da imate v Magentu več podtrgovin in želite prenašati naročila in artikle le za eno, potem le-to tukaj vnesite (Store ID/ID trgovine). Če želite prenašati za vse, potem lahko vnesete številko 0.