Za vzpostavitev izmenjave podatkov s spletno trgovino EnaA, je potrebno urediti artikle in pripraviti ustrezen prodajni cenik za EnaA. (vnos artikla)1.  Vklop integracije 


Funkcijo je najprej potrebno vključiti.


Izberete Nastavitve - Vaše podjetje

Pri "cenik - Izmenjava" obkljukate EnaA.
Shranite nastavitve.2. Vnos in nastavitve cenika


Ustvarite nov cenik ali uredite že obstoječi cenik, kjer boste imeli na voljo tip izmenjave EnaA.
Odprete ustvarjen cenik za EnaA, obkljukate EnaA in shranite cenik.
3. Dodajanje povezave EnaA


Potrebno je dodati povezavo EnaA.Izberete Nastavitvah - PovezaveIzberite tip povezave in kliknite Dodajte.

Izberite skladišče iz katerega se bo brala zaloga za kreiranje podatkov, 

prav tako tudi izberite cenik, ki ste ga ustvarili za EnaA za izmenjavo in shranite nastavitve.
Kliknite na test povezave, v kolikor ne bo nobenih napak se vam bo generirala URL povezava za izmenjavo, katero posredujete EnaA


V primeru napak pri generiranju podatkov, boste na vaš elektronski predal prejeli sporočilo z opisom napak.
4. Minimalne zahteve za izmenjavo


Da bi zadostili minimalnim zahtevam za izmenjavo z EnaA, je potrebno nastaviti sledeče:


1. Artiklom se morajo nastaviti kategorije ( Vnos kategorij )
GXCEV2RywQVv4yI7XcR7BGyv5YViHUAYVQ.png
        


 2. Na artiklu se vpiše blagovna znamka. To lahko opravite ročno ali preko uvoza artiklov ( Uvoz podatkov ).

3. Na ceniku nastavite Izmenjava: EnaA.

heXwCDckm5hP3Uap9eGZOGI5fdtDUj9z1Q.png        

V Ceniku EnaA je potrebno še4. Vpisati ceno v polje Cena.

5. Vpisati DDV.

6. Določite ceno PPC in izberite PPC DDV.


Ko vse uredite je integracija z EnaA in Metakocko ustvarjena.