Vkolikor imate v Spletni trgovini urejene artikle jih lahko prenesete v MetaKocko. Po prenosu iz trgovine v MetaKocko se med artikli v MetaKocki in spletni trgovini vzpostavi povezava, ki je potrebna v primeru, ko želite imeti usklajene / sinhronizirane zaloge tudi v spletni trgovini. 


Če prenašate samo naročila iz spletne trgovine v MK, potem povezava artiklov ni potrebna. Za vse nove artikle, ki se bodo prenesli iz Spletne trgovine v MK preko naročila, se bo povezava avtomatično vzpostavila. Prevzeti identifikator za povezavo artiklov je Šifra (MetaKocka) - SKU koda (spletna trgovina), ki je tudi obvezen podatek - brez vpisane SKU kode pri artiklih v spletni trgovini se artikli  in naročila ne bodo prenešala v MetaKocko!


Za izvedbo sinhronizacije in vzpostavitev povezave pritisnite na gumb "Sinhroniziraj" kot kaže spodnja slika. Po izvedbi boste v dodatnih nastavitvah videli podatki o sinhronizaciji.Pregled sinhronizacije je možen v dodatnih nastavitvah/spletne trgovine/ Sinhronizirani artikli


Ostala vprašanja :

 1. Ali sinhronizacija karkoli spremeni artikel v spletni trgovini?
  Ne. Vse spremembe se nanašajo v podatke v MK.
 2. Ali sinhronizacija karkoli spremeni artikel v MK?
  Ne. Vsi vidni atributi (naziv, šifra, enota mere, cene na cenikih, zaloga, itd) ostanejo nespremenjeni. Edina vidna sprememba na artiklu je vključitev možnostu "Izmenjava s spletno trgovino". 
 3. Kaj se bo zgodilo s artikli, ki so v MK, ne prodajamo pa jih v spletni trgovini?
  Nič. Ker se sinhronizacija izvede enostransko - prenos se zgodi v smeri spletna trgovina >> MetaKocka.
 4. Kaj se zgodi s artikli, ki so v trgovini in jih ni v MK?
  Artikli se bodo prenesli v MetaKocko če kliknete na gumb za sinhronizacijo Artiklov. 
 5. Je mogoče še kakšni drugačen način ujemanja artiklov?
  Privzeto se ujemanje naredi s pomočjo Spletne trgovine SKU <> MK Šifra. Lahko se nastavi tudi MK barkoda - Spletna trgovine SKU ali MK naziv; pletna trgovin Naziv.