Uporaba:

Trda črna lista je namenjena izločiti kupca, ki ima lahko tudi dobro zgodovino nakupov. Izloča se po e-mailu ali telefonski številki.


Dostop:

Dostopna je uporabnikom modula Urejanje naslovov. V nastavitvah, na dnu, zapišemo podatke, podatki se morajo ločevati z vejico, brez presledkov.


Nastavitev:

Vstop v modul Urejanje naslovov:Dostop v Nastavitvah,Ko se bo kreiralo novo naročilo z dotičnimi podatki(e-mail/tel. št.), se avtomatsko prestavi v status blacklist.


Preverjanje delovanja:


Pravilno delovanje se lahko potrdi v polju Zgodovina dogodkov, z kodo naročila kupca.Glej tudi: 

Navodila: Črna lista 

Navodila: Urejanje naslovov - Nastavitve in uporaba