1. Izpis poročila


1. V Prodaja / Poročila izberete Prodaja po artiklih

2. Izpolnite parametre iskanja.

3. Natisnete poročilo.
2. Delovanje poročila

Poročilo se lahko uporabi za splošen pregled prodaje artiklov, lahko pa tudi omejimo na:


 Državo kupca (domači ali tuji)
 Prikaz artiklov Kosovnic, ali samo sestavnih elementov. *Opomba, kadar prikazuje samo sestavne elemente, je cena deloma spremenjena, saj se cena artiklov razlikuje med samostojnimi prodajami, in prodajami kot del kosovnice.

 Datumu

 Izbranim artiklom

 Profitnim centrom

 Državo

 Ali upošteva prodajne račune, ali ponudbe

 Izbiro dokumenta.


3. Primer poročilaPrimer 1:
Kriteriji za iskanje: Prodaja, domači kupec, prikaz artiklov znotraj kosovnice, od 01.01.2024 dalje, samo za artikel Test 4553 - ART 1, samo za profitni center 5443 domače, prodajni račun št 4/2024. 


Primer 2: Kriteriji za iskanje: Prodaja in nabava, ponudbe, prikazovanje samostojnih artiklov + kosovnic.