1. Zaključite poslovno leto (izdani, prejeti računi, neobračunane dobavnice, prevzemnice)

Pred naslednjim korakom preverite ali ste izdali in prejeli vse račune za poslovno leto, ki ga zaključujete. Vrivanje dokumentov v preteklo leto po tem, ko ste tekoče že začeli je zapleteno.


2. Nastavite številčenje dokumentov za novo poslovno leto

Kliknite na "Nastavitve" in "številčenje"Vnesite številke v Stolpec "Naslednja številka" s katerimi boste začeli šteti v novem poslovnem letu. Če uporabljate zapono npr: "/2017" jo vpišite v stolpec Zapona pri vseh dokumentih, kjer želite to uporabiti.


Primer vnosa:

Če začenjate štetje Prodajnih računov - Domačih s številko 1 in  uporabljate zapono "-2017" se pri  “Prodaja – Računi – Domači” v stolpec "Naslednja številka" vpišete "1" v stolpec "Zapona" pa "-2017".  To ponovite pri vseh dokumentih, kjer začenjate s ponovnim štetjem.

Vnos shranite in začnite z izdajo dokumentov v novem poslovnem letu.


3. Izvedba inventure ( ni obvezen korak)

Izberite Skladišče "Inventura".

Izdelava inventure za poslovanje v MetaKocki ni obvezna, je pa koristna za vse uporabnike, ki poslujete materialno.


Kliknite na (+) in kliknite na gumb "Izpiši podatke" 4. Izpis inventurnega stanja / uvoz podatkov


Izdelala se bo Excel datoteka, ki vsebuje podatke o zalogi, ki je v MetaKocki. Odprite jo in v stolpec “Inv. Zaloga” vpišite dejansko prešteto stanje. Vsako skladišče v MetaKocki je v tabeli prikazano kot svoj zavihek. 


Vnose shranite.


Datoteko v MetaKocki izberite, nastavite datum inventure in kliknite na Gumb "Uvoz podatkov".

Če v datoteki, ki jo uvažate ni napak bo v spodnjem delu izpisalo sporočilo, da je bil uvoz uspešen. V primeru napake, preberite sporočilo, izdelajte ustrezne popravlje in ponovite uvoz.

OPOZORILO:  Če na dan inventure poslujete, potem bo vnešeno stanje inventure veljalo na koncu dne uvoza inventure!


5. Izpišite poročilo Inventurni manjki/ viški

Po uspešnem uvozu Excel datoteke se bo avtomatično generiralo poročilo "Inventurnih viškov/manjkov" z datumom inventure.

Izberite inventuro kot kaže zgornja slika, kliknite na printer in izpišite poročilo.