Potrditev računa ali dobropisa se običajno izvede ob izdaji (tiskanju) dokumenta. Vendar imajo spletne trgovine, ki poslujejo s tujino nekoliko drugačni potek poslovanja :

  1. računi se izdelajo ob odpremi pošiljk. Pri tem ni nujno, da se natisnejo, ker bo kupec račun prejel po elektronski pošti (običajno za tujino),
  2. pošiljanje računa po elektronski pošti se izvede ob prejemu paketa in ne ob odpremi. Ker drugače lahko pride do zmede pri uporabnikih, ki paketa še niso prejeli in predvsem tistih, ki ga niti ne bodo prevzeli (npr. v primeru plačilo po povzetju)
  3. dobropisi se delajo naknadno za neprispele / neprevzete pakete. Tiskanje dobropisa ni smiselno, ker ga ni mogoče izročiti stranki.


Opombe glede delovanja :

  • izdaja se vedno izvede v imenu uporabnika, ki je naredil račun,
  • izvaja se vsak dan ob 18:10, 19:10, 20:10
  • gledajo se računi med (trenutna ura - 2h) in 3 dni nazaj.


Funkcionalnost vključite pod: Nastavitve, "Vaše podjetje" :Samodejno potrjevanje računov


Uporabno v primeru, ko naročila izdajate preko OrderManagement, tiskate nalepke direktno iz OrderManagement in izdelate odpremo na podlagi vsebine nalepke.


Samodejno potrjevanje dobropisov


Uporabno za vse spletne trgovine, kjer kampansko pregledujejo neprispele / neprevzete pakete in izdelajo večje število dobropisov.