Z dvoklikom na vrstico v seznamu odprete naročilo - podroben pregled, ki omogoča urejanje, spremljanje statusa.
Ko se naročilo odpre so v glavi naročila prikazani podatki kupca, prejemnika, status naročila. izbrana vrsta dostave, vrsta plačila, ustvarjeni dokumenti ( računi, dobropisi), pridobljena tracking številka. 

V desnem robu so ikone, ki omogočajo dodajanje novega naročila (+), urejanje (svinčnik), kopiranje in brisanje ( x )V srednjem delu naročila so prikazani naročeni artikli, ki jih lahko tudi urejate / dodajate nove, spremenite količino ali dodate popust, v kolikor račun še ni izdan. !! V primeru, da je račun že izdan, morate spremembe na artiklih urediti v Računi/domači/tuji

V spodnjem delu pa so prikazani email dogodki (poslana epošta, odprta,..), ki so povezani z opazovanim naročilom **

(**če je povezana storitev pošiljanja emailov kupcu)


in dogodki dostavnih služb za opazovano naročilo 

(**če je povezana storitev zajema podatkov dostavne službe)


Če ste naročilo urejali spremembe ustrezno shranite. 


Brisanje naročila


Naročilo lahko zbrišete na naslednji načine :

  • Klik na ikono (X) na desni strani. V tem primeru naročilo dobi status "Brisan" (manually_closed).
  • Spremenite status enemu ali več naročil v "Brisan" (manually_closed) ali "Preklican" (canceled).


V primeru, da ima naročilo tudi že račun, se bo samodejno kreiral dobropis s naslednjimi lastnostmi :

  • Datum : datum brisanja prodajnega naročila
  • Materialni dobropis
  • Izdelal uporabnik - enak, kot je naredil račun