Po prijavi v MetaKocko izberite v spustnem meniju "Urejanje naslovov"


Odpre se aplikacija za Pregled in urejanje naslovov prejetih spletnih naročil in naložijo naročila, ki še niso bila preverjena. Ob nalaganju se že izvede preverjanje po pravilih in polja z napakami se obarvajo rdeče. 


Naročila lahko za hitrejše delo in pregled  filtrirate po državah in omejite število naročil, ki so prikazana v seznamu. 


Naročila imajo lahko rdeče obarvana različna polja, odvisno od zaznane napake - prikaz spodaj.S klikom na obarvano polje napake se odpre možnost urejanja podatkov,  zgoraj desno pa izpiše napako ki jo je sistem zaznal pri naročilu, ki ga urejate. ko podatek, ki je napačen uredite kliknete "Shrani" in nadaljujete do naslednje napake. Ko ste pregledali vsa naročila v seznamu kliknete na gumb "Potrdi" v zgornjem robu aplikacije.

Naročila, ki ste jih urejali se ponovo preverijo in če je po popravku še kakšno z napako vas na to aplikacija opozori, naročilom z napako  dodeli status Problem in jih razvrsti v kategorijo "Problem".


Do naročil, ki imajo status "Problem" dostopate preko fitlra v glavi aplikacije - izberete "Problem"Naročila v "Problem"-u  popravite po enakem postopku kot ostala naročila. Kliknete na polje z napako, napako popravit in kliknete Shrani.


Naročilom, ki imajo status "Problem" in "Klicni center" je potrebno po ureditvi napake je potrebno določiti naslednji Status. Zgolj s klikom na "Potrdi" v glavi aplikacije se bodo premaknila naročila na katerih boste že izvedli spodnji postopek.


Označite vrstico (1.) in kliknete na Status (2.) in izberete enega od predlaganih sprememb statusa 


> "Preveri Klicni center" - naročilo mora za to zadolženi operater preveriti direktno pri kupcu, saj ni možno ustrezno popraviti naročila oz podatkov stranke

> "Potrdi za naprej" - naročilo bo šlo v odpremo 

> "Brisan" - naročilo dobi status Brisan, ne gre v odpremo ostane pa zaradi kasnejših možnih poizvedb v sistemuKo ste stran naročil s statusom Problem ureditli ponovno kliknete na "Potrdi" se naročila ponovno preveri in razvrsti v odpremo, klicni center ali status brisan. ( slika spodaj) 


Naročila, ki ste jih dodelli klicnemu centru izberete z filtrom "Klicni center" in uredite po enakem postopki kot naročila v "Problem"-ih.


Kar potrdite za naprej bo šlo v odpremo, če brišete pa bo naročilo pridobilo status "Brisan" in ne bo odpremljeno.